JAK SE PŘIPRAVIT NA PRACOVNÍ POHOVOR?

Pracovní pohovor je prvním větším krůčkem k úspěchu.


Životopis a motivační dopis jsou Vaší vstupní vizitkou, ale pracovní pohovor je prvním větším krůčkem k úspěchu. Trh práce je členitý a nabídek práce dostatek, máte si tedy z čeho vybírat. Jak se stát kvalitním uchazečem o práci a pracovní pohovor absolvovat úspěšně? Poradíme Vám…

Příprava na pracovní pohovor

 • získání maximálního množství informací o společnosti, ve které se ucházíme o zaměstnání, o její podnikové kultuře, strategii firmy atd. Tyto informace lze získat z externích zdrojů (např. firemní webové stránky, obchodní rejstřík,…) nebo z interních zdrojů (např. z kontaktu se zástupci organizace či stávajícími zaměstnanci).
 • získání informací o nabízeném zaměstnání
 • strukturovaný životopis - opětovná kontrola napsaných informací
 • pracovní pohovor Vás nesmí zaskočit, proto je potřebná příprava odpovědí na možné otázky, které budou s největší pravděpodobností kladeny
 • součástí přípravy na pracovní pohovor je také včasný příchod – je vhodné dostavit se včas, nejlépe 5 minut před začátkem, ale rozhodně ne o půl hodiny, to by mělo spíše negativní dopad
 • i vhodně zvolené oblečení může Váš pracovní pohovor velice zlepšit. U mužů by to měly být dlouhé kalhoty a košile, ale oblekem rozhodně nic nezkazíte. U žen by to také mělo být přiměřené společenské oblečení. Jak muži, tak ženy však velmi často zapomínají na detaily jako jsou čisté boty. Neopomeňte ani na svěží dech.

Vlastní pracovní pohovor

První dojem si Váš potencionální zaměstnavatel utvoří během prvních 3 sekund, při příchodu na pracovní pohovor. Vhodnou image je třeba volit podle postu a firmy, do které se hlásíte. První dojem v sobě také zahrnuje způsob příchodu do místnosti, kde bude pracovní pohovor probíhat. Držení těla, výraz tváře, pozdrav, podání ruky, ale také neverbální prvky jakými jsou např. oční kontakt, mimika, gestikulace a jiné.

Pracovní pohovor – jednotlivé fáze:

 • pracovní pohovor a jeho zahájení – po vlastním představování uchazeče o zaměstnání a organizátora rozhovoru přijdou na řadu tzv. odpočinkové otázky, které mají za úkol navodit příjemnou atmosféru, uvolnit napětí a nervozitu. Nejběžnější jsou dotazy na cestu na pracovní pohovor, na zajímavosti dne atd. Na tyto otázky je vhodné odpovídat stručně, k věci, ale zdvořile. Nesnažte se zapůsobit dlouhými historkami z Vašeho soukromí.
 • pracovní pohovor a jeho hlavní část – v této fázi budou probírány detailně otázky ke vzdělání, rodinnému zázemí, profesní kariéra, zájmy a koníčky. Dále Vám budou kladeny otázky vztahující se k Vašim osobním cílům a motivaci.

Pracovní pohovor může skýtat otázky typu:

 • Povězte mi něco o sobě (Vašem charakteru, vlastní motivaci, schopnostech a dovednostech).
 • Povězte mi o Vašem posledním zaměstnání (náplni práce, o svěřených nadstandardních úkolech, kariérním růstu, o Vašem postavení v pracovním kolektivu atd.).
 • Stručně popište Vaši současnou či poslední firmu (obor činnosti, organizační strukturu, vztahy nadřízenosti a podřízenosti, atd.)
 • Proč odcházíte od Vašeho současného zaměstnavatele (co se Vám ve společnosti líbilo, co byste změnil/a)?
 • Proč jste se rozhodl/a ucházet se o toto místo?
 • Proč myslíte, že byste měl/a být zaměstnán/a právě u nás?
 • Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky podstatné pro výkon nabízené práce?
 • Co víte o naší firmě?
 • V čem vidíte svůj přínos pro naši firmu?
 • Jakých 5 hlavních schopností, dovedností nebo vlastností musí mít člověk, aby uspěl na pracovním postu, na který jste se přihlásil/a? Na kolik % v jednotlivých bodech toto splňujete?
 • Jak chcete spojit vaše osobní cíle s případným získáním této pozice?
 • Jaká je Vaše představa o ideální práci? A proč?
 • Měl/a jste někdy na starosti další zaměstnance a jejich řízení? (+ další otázky k tomuto se vztahující)

Na všechny otázky je vhodné odpovídat srozumitelně a věcně.

Samozřejmě pracovní pohovor není pro uchazeče pouze „výslech“, uchazeč o danou pozici by měl mít připraveny také své dotazy, které (pokud je vhodně během pracovního pohovoru položí) by pro něj měly být přínosem.

pracovní pohovor – závěr:

po ukončení je třeba dát si časový termín, kdy můžete čekat vyjádření společnosti. Je slušné poděkovat za čas, který Vám byl věnován a za příležitost se pracovní pohovor absolvovat. Při odchodu byste se měli sami zamyslet nad vlastním výkonem. Zhodnotit vystupování a prezentaci myšlenek, obsah a formu odpovědí a vzít si případné ponaučení pro příště.